Produkter 

De produkter du hittar hos oss på Nilssons Plåt AB är bland annat:


* ventilationsaggregat 

* värmeåtervinning 

* kanalfläktar 

* spiskåpor 

* spisfläktar 

* cirkulära och rektangulära kanaler med detaljer 

* huvar, spjäll, galler, filter till spiskåpor och ventilationsaggregat 

* till- och frånlutsdon 

* takplåt 

* skorstensbeslag 

* plåtbleck och -beslag

* taksäkerhet 

* vattenavrinning 

* spånledningar och spånledningsutrustning 

* svetsutsug 

* avgasutsug 

* olika produkter i koppar, aluminium, rostfritt 

* kyl- och eftervärmningsbatteri Tjänster 

Nilssons Plåt AB erbjuder bland annat: 

 

* Montage av utvändiga plåtarbeten såsom takplåt, skorstenar, plåtlist och vattenavrinning. 


* Projektering av ventilation och montage av ventilationsanläggningar samt injustering, rensning och service av ventilationsanläggningar.


* Vi tecknar service- och underhållsavtal på ventilationsanläggningar. 


 * OVK besiktningar (obligatorisk ventilationskontroll)


 Vår specialitet är ventilationsentreprenader och byggnadsplåtslageri.