Teknisk Fastighetsservice AB har förvärvat T. Nilssons Plåt AB


Bolaget kommer att fortsätta arbeta vidare med samma tjänster men under ett nytt namn.


Gå vidare till hemsidan >>

Du skickas automatiskt vidare till vår hemsida https://www.tfservice.se/

10